Samarbetspartners

Forskargruppen Internationalisering och socialt entreprenörskaps samarbetspartners.

Vi har samarbete med följande lärosäten:

  • Högskolan i Gävle
  • Högskolan i Halmstad
  • Högskolan i Borås
  • Karlstads universitet
  • Kungliga tekniska högskolan
  • Linnéuniversitetet
  • University of Liechtenstein
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Örebro Universitet