Utvalda projekt

På den här sidan presenteras utvalda projekt som genomförts av forskargruppen Strategiskt entreprenörskap.

  • Hållbar lönsamhet och lönsamhet hållbarhet: Forskningsprojekt som syftar till att identifiera framgångsrika kombinationer av miljö- och konkurrensstrategier i små och medelstora tillverkningsföretag. Finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse.
  • Nöjda medarbetare och högpresterande företag – en studie av framgångsrika exempel: Fallstudier av tre medelstora tillverkningsföretag som förmått kombinera hög lönsamhet och högt välbefinnande bland sina medarbetare. Finansierat av FORTE (2,33 MSEK), Projekttid: 2016-2018.
  • Företagsrevitalisering i Skaraborg: Forskningsprojekt där orsaker till att företag revitaliseras (dvs återigen går in i en tillväxtfas efter lång tid av stabilitet/stagnation) kartläggs i små- och medelstora företag i Skaraborg. Finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Skaraborgs Kommunalförbund, Sparbanksstiftelsen Skaraborg (3,7 MSEK). Projekttid: 2017-2019  
  • "Win-win"situationer för medarbetare och ägare. Projekt där 100 medelstora tillverkningsföretag i Västsverige kommer att studeras. Projektet finansieras av FORTE, 2.2 M SEK och pågår 2013-2016. Projektledare: Jim Andersén.
  • Platsen som resurs för små och medelstora företag (i Skaraborg). Projektet har resulterat i en licentiatavhandling som försvarades av Lotten Svensson i december och nu fortsätter detta projekt till en doktorsavhandling. 
  • Utvärdering av kompetens- och ledarskapsutveckling. Samprojekt med IDC och Tekniska Högskolan i Jönköping för att studera effekterna på såväl management- som medarbetarnivå av olika kompetensutvecklingsprogram. Kommer att resultera i en licen-tiatuppsats under 2015. Finansierat av primärt Västra Götalandsregionen.
  • ”Entrepreneurially oriented in what?” I studien belyses vikten av att dekonstruera entreprenörskapsbegreppet då vi, genom fallstudier, kunnat konstatera att samma företag kan vara såväl entreprenöriellt som konservativt beroende på vilken del av affärsmodellen som analyseras.