Utvecklingen av sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende personer under och efter utbildningen

Att vårda svårt sjuka och döende samt ta hand om anhöriga är en stor och viktigt del av sjuksköterskors arbete inom många olika delar av vården.

Studier visar att det finns brister i landets sjuksköterskeutbildning som gör att många studenter och nyutexaminerade sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap i detta för att känna sig trygga och säkra och kunna ge den bästa möjliga vård i livets slut. Med ett serious game (lärandespel) kan man ge studenter och nyutexaminerade sjuksköterskor möjlighet att utifrån ett studentcentrerat lärande i egen takt ta till sig kunskap på ett innovativt och nytänkande sätt där studenten/sjuksköterskan själv väljer vad man vill studera och pröva på. Spelet ger en inblick i både teoretiska och praktiska kunskaper kring hur det är att vårda och möta svårt sjuka och deras närstående i en virtuell miljö, där det ges utrymme och möjlighet att pröva och testa sig fram till olika lösningar. Man får möjlighet att göra "fel" och se konsekvenser och lära sig av det, samt pröva olika vägar för bra lösningar. Detta är en unik möjlighet som vi inte på annat sätt kan erbjuda våra studenter och nyutbildade sjuksköterskor att få träna på. Serious game använd inom olika delar av skolvärden, militären och några få prototyper inom akutsjukvård, ambulans, men det finns till dags datum inget lärandespel inom palliativ vård, vård i livets slut. Detta är därför en unik och innovativ lösning som skulle göra stor skillnad inom många olika vårdformer, samt utbildningar på olika nivåer och för många olika yrkeskategorier inom vård och omsorg.  

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Stärka sjuksköterskestudenters möjligheter att utföra komplexa omvårdnadssituationer vid vård I livets slut med hjälp av ett serious game, Thinking and Linking- vård i livets slut. 

Medverkande forskare

Annika Grynne, adjunkt, doktorand, Högskolan i Skövde

Anita Källström, lektor pedagogik/bitr.avd chef Högskolan i Skövde

Carina Lundh-Hagelin, lektor, docent, Sophia hemmet Högskola, Stockholm

Irene Eriksson, lektor, med dr, Högskolan i Skövde

Ingela Henoch, lektor, docent, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Kristina Ek, lektor, Högskolan i Skövde

Mikael Johannesson, lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde