Mer om hälsa och lärande

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart som avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.

Hälsa uppnås således genom en kombination av fysiskt, mentalt, emotionellt och socialt välbefinnande. Fysisk hälsa omfattar kroppens förmåga att fungera och omfattar motion, kost, sömn, alkohol och droger, samt viktkontroll. Psykisk hälsa omfattar hur vi tänker, känner och klara det dagliga livet, samt lärande, stresshantering och psykiska sjukdomar. Social hälsa omfattar hur vi som människor interagerar tillsammans i vår miljö och inkluderar familjeförhållanden, relationer och folkhälsa.

Vision och mål

Vår vision för forskningen är att bedriva mångvetenskaplig forskning kring Hälsa och lärande som är nationellt ledande och internationellt unik och målet är:

  • Att bedriva trovärdig och direkt tillämpningsbar forskning
  • Att utveckla och validerade arbetssätt och metoder för att forma framtidens vård

Företrädare

Företrädare för arbetet med att driva forskning kring Hälsa och lärande utgörs av:
Anette Ekström, Institutionen för hälsa och lärande
Ingrid Bergh, Institutionen för hälsa och lärande
Sandra Karlsson, Institutionen för hälsa och lärande