Kvinna barn familj

Forskningen i gruppen Kvinna barn familj utgörs av tvärvetenskapliga projekt kring barn, ungdomars och föräldrars/vuxnas psykosociala hälsa samt utformning och effekter av professionellt stöd. Målet är att öka kunskapen om grundläggande mekanismer, processer och behandlingar relaterade till fysisk, psykisk och social hälsa inom området. Dessutom utvecklar forskningen enkla verktyg för delaktighet och lärande genom utbildning, information, kommunikation, dokumentation och IT- baserade lösningar.

Gravid kvinna med barn

Tonårsflickors hälsa

Fokuserar på tonårsflickors hälsa i relation till utveckling av självständighet och påverkan av levnadsförhållande. Forskningen innefattar tonårsflickor, föräldrar till tonårsflickor och skolsköterskors perspektiv.

Tonårssexualitet

Innefattar forskning om tonåringarnas attityder och beteenden, tonårsgraviditeter och moderskap, sexuellt risktagande och att leva med könssjukdom.

Professionellt och socialt stöd kring barnafödande och amning

Forskningen inkluderar observationer, intervjuer, randomiserade kontrollerade interventionsstudier och pedagogiska studier gällande professionellt och socialt stöd, upplevelser och medicinskt utfall kring barnafödande, föräldrarnas relation och känslor för barnet, föräldraskap och föräldrarelationer. Forskningen innefattar både föräldrarnas och vårdpersonalens perspektiv.

Komplementära smärtlindringsmetoder

Fokuserar på icke-farmakologisk smärtlindring, framförallt akupunktur och sterilvatteninjektioner, vid förlossningssmärta och andra akuta och kroniska smärttillstånd. För att ytterligare kunna utveckla metoden sterilvatteninjektioner studeras även, ur ett fysiologiskt perspektiv, de bakomliggande verkningsmekanismerna.

Utveckling och validering av mätinstrument och skalor

Fokuserar på utveckling och validering av mätinstrument och skalor för att kartlägga och utvärdera interventioner kring professionellt och socialt stöd kring barnafödande och amning, attityder till amning, anknytning till barnet från föräldrars och vårdpersonals perspektiv, sexuellt risktagande hos ungdomar i relation till skattad föräldrastil. Vidare utvecklas instrument i syfte att mäta upplevd förlossningssmärta.

Effekt av massagefåtölj med avslappningsprogram på stressreduktion och hälsa - en randomiserad kontrollerad studie

Utvärderar effekterna av återhämtningsfåtölj och mentalt återhämtningsprogram, var för sig eller i kombination, i relation till hälsa och välbefinnande. Forskningen undersöker bakomliggande mekanismerna gällande effekter på hälsa och välbefinnande. Det är särskilt intresse att utforska den roll som endogent oxytocin har. Studien är ett samarbete mellan företagen Promas AB och Skandinaviska Ledarhögskolan och Högskolan i Skövde. Studien finansieras av KK-stiftelsen.

 

Kontakt