Oxytocin kring barnafödande

Forskning kring barnafödande (EU Birth Research Project, COST Action IS1405) är ett EU-projektet som engagerar cirka 30 Europiska länder och över 100 forskare, politiker, yrkesverksamma med flera. Tillsammans vill de öka kunskapen kring barnafödande. ”Neuro-psycho-social perspectives” är ett av nyckelområdena, i vilken Anette Ekström från denna forskningsgrupp är aktiv. Där görs bland annat systematiska litteraturgenomgångar om hormonet oxytocins effekter på mamman och barnet vid barnafödande och amning.

Oxytocin kring barnafödande

Med finansiering från:

 

Forskargruppens medlemmar

Professor
Anette Ekström

Bitr. Lektor
Linda Handlin

Kertin Uvnäs Moberg