Oxytocin kring barnafödande

Hormonet Oxytocin med särskild betoning kring barnafödande samt mänskliga interaktioner, beteenden och amning. Oxytocin frisättning under förlossning: systematiska litteraturöversikter.

 

Forskare

Kerstin Uvnäs Moberg