Tonåringars hälsa och sexualitet

Innefattar forskning om tonåringarnas attityder och beteenden avseende tonårsgraviditeter, moderskap, sexuellt risktagande och att leva med könssjukdom. Dessutom fokuseras tonårsflickors hälsa i relation till utveckling av självständighet och påverkan av levnadsförhållande, innefattande tonårsflickor, föräldrar till tonårsflickor och skolsköterskors perspektiv.

 

Forskare

Kina Hammarlund
Lektor i omvårdnad