Translationell medicin TRIM

Forskningen inom gruppen translationell medicin arbetar med medicinska lösningar på frågeställningar som uppstår exempelvis ur vetenskapliga upptäckter i laboratorier, klinisk verksamhet eller befolkningsstudier.

Forskningen, som är multidisciplinär, sker på olika nivåer och använder olika metoder för att utveckla lösningar i form av kliniska eller medicinska applikationer för att för att främja hälsa och förebygga eller behandla sjukdom.

 

Kontakt

Pågående projekt

Biomedicinsk genetik