Proteininteraktioner vid inflammatoriska sjukdomar

Inflammation är en del av kroppens naturliga respons på en infektion eller skada. Klassiska symptom på en inflammation är bland annat svullnad, rodnad, värme och ömhet.

Symptomen orsakas av en rad fysiologiska processer som startas när ett stimuli triggar en intracellulär signalväg. Detta leder i sin tur till en aktivering av gener, intracellulära proteiner och proteinkomplex. Mutationer i dessa proteiner kan ge förändringar i den immunologiska responsen och därmed orsaka en rad kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Projektets mål är att skapa en bättre bild av hur proteinerna i dessa signalvägar och proteinkomplex interagerar med varandra för att på så sätt förstå uppkomsten av inflammatoriska sjukdomar och hur de kan behandlas.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Proteininteraktioner vid inflammatoriska sjukdomar

Projekttid:
Vilande

Finansieras av:
Högskolan i Skövde

Andra partners
Örebro universitet