Forskningscentrum i systembiologi

Forskningscentrum i systembiologi är namnet på en av Högskolan i Skövdes fem forskningsspecialiseringar. Systembiologi är ett tvärvetenskapligt ämne där man integrerar information från olika detaljnivåer, för att på så sätt försöka förstå hur biologiska system fungerar. Man utvecklar och tillämpar metoder inom bioinformatik och matematisk modellering vid studier av komplexa biologiska system inom molekylärbiologi och teoretisk ekologi.Genom affiliering tillkommer även forskning inom biomedicin.

Läs mer om Forskningscentrum i systembiologis visioner och mål 

Forskningsgrupper inom systembiologi

 

Biomedicinsk genetik

Infektionsbiologi

Bioinformatik

Bioteknik

Kognitiv neurovetenskap och filosofi

Ekologisk modellering