Styrgrupp och professorer

Följande personer utgör styrgruppen för Forskningscentrum i systembiologi:

Styrgrupp för systembiologi

Ordf. Zelmina Lubovac, lektor i bioinformatik
Annie Jonsson, lektor ekologi
Tomas Jonsson, lektor teoretisk ekologi
Björn Olsson, lektor bioinformatik
Anna-Karin Pernestig, lektor molekylärbiologi
Gustaf Holmgren, doktorand

Professorer inom systembiologi

Abul Mandal - molekylärbiologi
Antti Revonsuo - kognitionsvetenskap