Styrgrupp och professorer

Följande personer utgör styrgruppen för Forskningscentrum i systembiologi:

Styrgrupp för systembiologi

Ordf. Zelmina Lubovac, lektor i bioinformatik
Abul Mandal, professor i molekylärbiologi
Anna-Karin Pernestig, lektor i molekylärbiologi
Sakari Kallio, lektor i kognitiv neurovetenskap
Jane Synnergren, Bitr. professor i bioinformatik
Tomas Jonsson, lektor i teoretisk ekologi

Professorer inom systembiologi

Abul Mandal - molekylärbiologi
Antti Revonsuo - kognitionsvetenskap