Fysik och matematik

Forskningsgruppen bedriver forskning inom matematisk teori och matematisk modellering. Gruppens mål är att vidareutveckla det lokala forskningssamarbetet både i och utanför gruppen, samt att bedriva ett nationellt och internationellt samarbete. Forskningsexpertis finns inom algebra, geometri, kombinatorik, dynamiska system och starkt korrelerade system, samt i matematisk modellering främst inom materialfysik och datavetenskap. 

Forskningsgruppen Fysik och matematik

Kontakt