SIM2020

SIM2020 är ett treårigt strukturfondsprojekt som syftar till att bygga upp en demonstratormiljö vid högskolan. En demonstrator är en fysisk eller virtuell prototyp som visar det praktiska värdet av ett forskningsresultat. Demonstratorna byggs för en industriell målgrupp med tanken att få fler industriföretag intresserade av att använda högskolans forskningsresultat. Projektet har ett särskilt fokus på små- och medelstora tillverkande bolag.

 

Läs mer om SIM2020

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Skaraborgs innovativa miljöer (SIM2020)

Projekttid:
2016-01-01 – 2018-12-31

Finansieras av: 
Tillväxtverket & Skaraborgs Kommunalförbund

Budget:
9 MSEK

Partners:
-Högskolan i Skövde
-Volvo Cars
-Volvo GTO
-Avfallshantering Östra Skaraborg