Interaktiva autonoma system

För människor är det naturligt och relativt enkelt att tolka andra människors sociala signaler och rörelsemönster, men när det är tekniska system vi ska interagera med, som en robot eller en självkörande bil, kan det uppstå problem.

AIR är en så kallad stark distribuerad forskningsmiljö som leds av forskare vid Högskolan i Skövde och finansieras av KK-stiftelsen för att närmare studera människans interaktion med sådana autonoma system.

Mer detaljerad information finns på projektets engelska webbsidor.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Interaktion med autonoma system

Projekttid:
april 2015 – mars2019

Finansieras av:
KK-stiftelsen

Andra partners:
Viktoria Swedish ICT
Örebro universitet
Högskolan i Halmstad

Medverkande forskare

Tom Ziemke, prof

Serge Thill, bitr prof

David Vernon, prof

Alberto Montebelli, bitr lektor

Jessica Lindblom, lektor

Peter Thorvald, lektor

Paul Hemeren, lektor