Kulturarvsseminarium 2019

Årets seminarium kring kulturarv och spelteknologi på Högskolan i Skövde äger rum 3 – 4 oktober. Plats: Portalen i Gothia Science Park, sal Insikten.

Detta blir åttonde året i följd som vi välkomnar studenter, forskare, kulturarvsaktörer, medie- och spelutvecklare med intresse för området.

Årets tema: Platsutveckling, storytelling och spelmekanik.

Ett "save the date"-mail om seminariet kommer sändas ut före sommaren.

Amanda Lundin, ”pedagogisk agent”, 2019.

Geologen Johanna "pedagogisk agent", 2019. Illustration av Amanda Lundin.