NOVA-projektet

Vid många tillfällen måste beslutsfattare analysera stora mängder av data. Intelligenta stödsystem försöker hjälpa analytiker att nå effektiva beslut. I NOVA fokuserar vi på utmaningen med tolkningsbarheten och vi undersöker vilken informationsnivå som är nödvändig för effektiv problemlösning.

Vid många tillfällen måste beslutsfattare analysera stora mängder av data. Intelligenta stödsystem försöker hjälpa analytiker att nå effektiva beslut. Men i komplicerade fall har användarna svårigheter att resonera om systemets beteende, vilket leder till misstro och missbruk av sådana system. För att öka förståelsen kan förklaringar och framställningar av det inre arbetet och resultaten av data-mining moduler presenteras.Men, hur presenterar vi de intelligenta stödsystemens slutsatser för användarna? Är det verkligen fördelaktigt att visa denna information? Om ja, till vilka kostnader?

I NOVA fokuserar vi på utmaningen med tolkningsbarheten och vi undersöker vilken informationsnivå som är nödvändig för effektiv problemlösning. Empiriska studier med experter från våra partnerföretag, Combitech AB (säkerhet- och logistiknätverk) och Takara Bio Europe AB (genregelsystem) kommer att utföras.

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
New Opportunities through Visual Analytics for Big Data (NOVA)

Projekttid:  2 år

Finansieras av:
KK-stiftelsen

Andra partners:
Combitech AB och Takara Bio Europe AB.

Medverkande forskare

Jane Synnergren, PhD, Senior Lecturer in Bioinformatics

Per M. Gustavsson, PhD, Principal Research Scientist, Combitech

Catharina Ellerström, PhD, Director R&D at Takara Bio Europe AB