Avslutade projekt

Doktorandprojekt avslutade inom ramen för IPSI

Conformal Anomaly Detection - Detecting Abnormal Trajectories in Surveillance Applications

Respondent: Rikard Laxhammar
Disputation: 2014-02-20
Handledare: Göran Falkman
Företagspartner: Saab AB
Opponent: Pontus Svensson, Totalförsvarets forskningsinstitut
Pressmeddelande: Ny forskning stärker sjösäkerheten

Rikard fortsätter efter sin disputation att arbeta för Saab.

Rikards forskning bidrar direkt till i Saabs teknik- och produktutveckling. Ett av de främsta resultaten är utvecklandet av en ny metod med unika egenskaper för att hitta avvikelser i rörelsemönster hos t.ex. fartyg. Resultaten har redan omsatts och ingår som en väsentlig del i en av Saabs produkter. Denna produkt heter Situation detector och är ett automatiserat verktyg som har till syfte att stötta operatörer av övervakningssystem genom att uppmärksamma dem på intressanta eller avvikande situationer i lägesbilden, t.ex. en båt som hamnat ur kurs p.g.a. att kaptenen ombord har somnat.

- Kjell Svensson, Saab

 

Förbättrade livslängdsuppskattningar för “on-condition”-komponenter i flygmotorer

Respoondent: Veronica Fornlöf
Licentiatseminarium: 2016-05-30
Handledare: Professor Diego Galar, Högskolan i Skövde
Företagspartner: GKN Aerospace
Opponent: Dr David Baglee, University of Sunderland
Examinator: Professor Amos Ng, Högskolan i Skövde
Pressmeddelande:  Veronica Fornlöf forskar om Gripenmotorn

Den här avhandlingen fokuserar på hur bättre kvarvarande livslängdsuppskattningar för on-condition komponenter (OC-komponenter) i flygmotorer ska kunna uppnås. Att underhålla en flygmotor bärnormalt sett 10-20% av den totala kostnaden för att hålla ett flygplan i drift. GKN Aerospace Engine Systems (GKN) planerar därför att förbättra sin underhållsplanering genom att implementera en existerande algoritm for underhållsoptimering som beräknar vilka komponenter som ska bytas när.

 

Towards Strategic Development of Maintenance and Its Effects on Production Performance

Respoondent: Gary Linnéusson
Licentiatseminarium: 2018-04-23
Handledare: Professor Amos Ng, Högskolan i Skövde
Företagspartner: Volvo car Corporation, Volvo Group Truck Organisation
Opponent: Dr Daniel T Semere, Kungliga Tekniska Högskolan
Examinator: Professor Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde, Mats Jacksson Jönsköping University
Pressmeddelande:  Gary Linnéusson forskar om underhållsarbete inom industrin