Avslutade projekt

Doktorandprojekt slutförda inom ramen för IPSI

Conformal Anomaly Detection - Detecting Abnormal Trajectories in Surveillance Applications

Respondent: Rikard Laxhammar
Disputation: 2014-02-20
Handledare: Göran Falkman
Företagspartner: Saab AB
Opponent: Pontus Svensson, Totalförsvarets forskningsinstitut
Pressmeddelande: Ny forskning stärker sjösäkerheten

Rikard fortsätter efter sin disputation att arbeta för Saab.

Rikards forskning bidrar direkt till i Saabs teknik- och produktutveckling. Ett av de främsta resultaten är utvecklandet av en ny metod med unika egenskaper för att hitta avvikelser i rörelsemönster hos t.ex. fartyg. Resultaten har redan omsatts och ingår som en väsentlig del i en av Saabs produkter. Denna produkt heter Situation detector och är ett automatiserat verktyg som har till syfte att stötta operatörer av övervakningssystem genom att uppmärksamma dem på intressanta eller avvikande situationer i lägesbilden, t.ex. en båt som hamnat ur kurs p.g.a. att kaptenen ombord har somnat.

- Kjell Svensson, Saab