Styrgruppen för forskarutbildning i informationsteknologi

Styrgruppen för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi har uppdraget att utveckla och samordna forskarutbildningen som bedrivs vid institutionen för ingenjörsvetenskap (ING) och institutionen för informationsteknologi (IIT). De områden som styrgruppen ansvarar för omfattar fastställande av kursplaner, samordning av kurser på forskarnivå samt utveckling av rutiner och processer inom forskarutbildningen. Styrgruppen leds av ämnesföreträdaren (ordförande) och föreståndaren (vice ordförande).

Följande ledamöter ingår i Styrgruppen: