Styrgrupp för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Styrgruppen för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi har uppdraget att utveckla och samordna forskarutbildningen som bedrivs vid institutionen för ingenjörsvetenskap (ING) och institutionen för informationsteknologi (IIT). De områden som styrgruppen ansvarar för omfattar fastställande av kursplaner, samordning av kurser på forskarnivå och utveckling av rutiner och processer inom forskarutbildningen.

Styrgruppens sammansättning

Mötestider 2017

2017

23 januari
20 februari
20 mars
24 april
15 maj
12 juni

Kontakt