Kurser på forskarnivå 2017

Nedanstående kurser ges under 2017 inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Forskarstuderande inom andra ämnesområden är också välkomna att delta efter samråd med sin handledare. Vänligen kontakta oss på forskarutbildning@his.se för registrering på någon av kurserna. Observera att ändringar fortfarande kan ske.

Obligatoriska Kurser

VT2017

HT2017

Valbara kurser

VT2017

HT2017

Högskolebibliotekets undervisningstillfällen

Högskolebiblioteket erbjuder under hösten 2017 undervisningstillfällen i informationssökning, referenshantering och publicering. Undervisningstillfällena riktar sig främst till forskarstuderande men även övrig personal vid Högskolan är välkommen att anmäla intresse. Klicka här för mer information och anmälan.

Kurser vid Högskolan i Borås

Flera kurser på forskarnivå ges vid Högskolan i Borås. Klicka här för mer information om registrering och antagning.