CLAS-seminarium: Skaraborgs utveckling

Samverkan,ASSAR

Tid: 2018-05-28 13:00 - 15:00
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2

Välkomna att ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv. Representanter från akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer gemensamma diskussioner.

Månadens CLAS-seminarium är på ASSAR Industrial Innovation Arena.

Tobias Björck, koordinator på ASSAR, inleder med att berätta om hur ASSAR kan stärka regionen.

Joakim Boström Elias, analytiker på Västra Götalandsregionen, har med rapporten "Resursbaser och kärnkompetenser i Skaraborgs regionala ekonomi" skapat ett underlag i arbetet med Strukturbild Skaraborg och i samverkansarbetet med företagsetableringar i Skaraborg.

Lars Niklasson, rektor Högskolan i Skövde, pratar om ledarskap i stora organisationer. Med utgångspunkt i den akademiska miljön diskuteras balansen mellan det akademiska ämnesorienterade ledarskapet och det övergripande utvecklingsorienterat chefsskapet.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical