I Almedalen: Hur ger vi äldre människor en bra digital hemmiljö?

Tid: 2017-07-05 09:00 - 10:00
Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen, Visby + LIVESÄNT på Facebook

Digitala verktyg ökar äldre människors välbefinnande och möjlighet att bo kvar i hemmet. Någon måste dock identifiera behovet av, utveckla och testa ett digitalt verktyg innan det kan börja användas. Hur tar vi oss igenom dessa steg? Vilka krav kan vi ställa på den teknik som omger äldre människor?

Seminariet är en del av Högskolans i Skövdes arrangemang under Almedalsveckan 2017.

Se seminariet - livesändning

Vi livesänder seminariet på Facebook: www.facebook.com/hogskolaniskovde 

Mer information

Här kan du läsa mer om seminariet.

Här kan du läsa mer om allt allt vi gör i Almedalen 2017

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical