Immaterialrätt och patent i forskningssammanhang

Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde

Tid: 2018-06-01 12:00 - 13:30
Plats: Högskolan i Skövde, Portalen, lokal Utsikten

Välkommen till en kostnadsfri lunchföreläsning med Jonas Faijerson Säljö, Synergon AB. Jonas är specialiserad på patent och immaterialrätt relaterat till forsknings- och e-hälsoområdet. Han kommer att berätta om immaterialrätt, patentansökningar och hur du kan få ett patent.

Han ger information om hela processen kring patentförfarandet och hur patentansökningar kan användas i affärskontakter. Jonas kommer också att föra en diskussion kring hur patent och annan immaterialrätt är kopplat till öppen data och innovation. Lunchen ingår.

Anmälan

Anmäl dig till christine.mulder@his.se

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Kontakt