Mångfaldsstipendiat belönas och föreläser

Evenemang,Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde

Tid: 2018-02-22 09:30 - 10:00
Plats: Götasalen, Högskolan i Sklövde

Kim Hultgren, tidigare student på programmet Informationsteknologi - User Experience Design, mottar Högskolans mångfaldsstipendium för år 2017. Det sker vid rektors tal i Götasalen torsdagen den 22 februari kl 9.30. Kim kommer senare samma dag, kl 12.15, presentera sitt belönade arbete "Hur mår jag egentligen" vid en lunchföreläsning i sal G 109.

Det belönade examensarbetet fäster uppmärksamheten på människor med diagnosen bipolär sjukdom och på applikationer som kan hjälpa personer att förstå sin individuella sjukdomsbild.

Uppsatsen har som målsättning att finna en djupare förståelse för hur människor med den diagnosen kan stödjas. Ett digitalt stödverktyg kan dessutom hjälpa människor att begripa sin sjukdom och anpassa sitt beteende för att motverka allvarliga sjukdomsepisod.

Kim Hultgrens examensarbete med titeln "Hur mår jag egentligen" uppfyller de kriterier som är uppställda för mångfaldsstipendiet - bidraget ska vara originellt och nyskapande. Ämnet ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen samt  vara angeläget och innebära nytta för flera.

Läs den belönade uppsatsen här!

Utdelning och föreläsläsning
Mångfaldsstipendiaten Kim Hultgren får förutom blommor och diplom också mottaga stipendiet, som är på 7 000 kr, ur rektor Lars Niklassons hand. Det sker vid rektors tal i Götasalen torsdag 22 februari kl 9.30.

Kl 12:15 samma dag i sal G 109 presenterar Kim sitt arbete vid en öppen föreläsning. Fri entré!

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Kim Hultgren, tidigare student på programmet Informationsteknologi - User Experience Design, får Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendium för år 2017. 

Kontakt