Populärvetenskapligt café: Kom kristendomen först till det medeltida Skaraborg – och sen?

Evenemang,Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,Samverkan

Tid: 2018-04-11 18:30 - 20:30
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Till vårens fjärde populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde, onsdagen den 11 april, kommer en av Sveriges ledande medeltidshistoriker – professor emeritus Thomas Lindkvist. Västergötland hade en särställning i det svenska riket under tidig medeltid. Mycket tyder på att här fanns de som kristnades först i det som skulle bli Sverige. Ett tecken på det är fyndet av Katas grav i Varnhem. I Västergötland fanns också det första biskopssätet.

Men från att ha varit ett dynamiskt centrum blev Västergötland något av en politisk periferi från mitten av 1200-talet. Varför? Thomas Lindkvist kommer att belysa frågan utifrån Västgötalagen, som på många sätt visar på motstånd mot kungamakten - ett motstånd som bars upp av de mäktiga lagmännen.

Thomas Lindkvist är sedan 1999 professor, numera emeritus, i medeltidshistoria vid Göteborgs universitet, . Han har främst forskat om medeltida jordbruks- och lantbrukshistoria samt om kristnandet och riksbildning i Sverige.

Tvärvetenskapliga projekt
Thomas Lindkvist disputerade vid Uppsala universitet 1979. Avhandlingen hade titeln ”Landborna i Norden under äldre medeltid”. Thomas Lindkvist har därefter intresserat sig för frågan om statsbildning och samhällsomvandling i Sverige under äldre medeltid. Han har deltagit i det tvärvetenskapliga projektet ”Sveriges kristnande” där hand bland annat skrev om sambandet mellan religionsskifte, kyrklig organisation och den politiska omvandlingen i Sverige.

Nu forskar han bland annat kring legitimering av makt under medeltiden, samt medverkan i ett jämförande projekt om kristnande och statsbildning i norra och östra Europa.

Thomas Lindkvist har varit verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet, Åbo akademi, universitetet i Greifswald och Högskolan Dalarna och är nu alltså professor vid Göteborgs Universitet.

Onsdagen den 11 april, kl 18.30 - 20:30. Obs tiden
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Fri entré!

Ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs senioruniversitet.

 

 

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

pop café vt 2018

Kontakt