Populärvetenskapligt café: Vad ska vi ha konsten till? Konstchef föreläser på Högskolan i Skövde

Tid: 2018-05-02 18:30 - 20:30
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Vad spelar konsten för roll i samhället? Finns det ”fin” och ”ful” konst? Kan man ställa olika kulturformer och kulturupplevelser mot varandra? Kultur, och inte minst konst, skapar känslor och engagerar. Det vet Jörgen Svensson, både i sin roll som chef för och professor vid flera olika konstinstitutioner. Och inte minst som verksam konstnär. Han föreläser vid vårens sista populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde, onsdagen den 2 maj, om vad vi egentligen ska ha konsten till.

Jörgen Svensson är född i Värmland, bosatt i Göteborg och är idag chef för Dalslands konstmuseum, efter att tidigare varit verksam som curator vid Värmlands museum med ansvar för samtida konst. Han har varit professor vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och vid Konstakademin Trondheim i Norge. Jörgen Svensson har även varit gästprofessor vid Karlstads universitet och vid flera lärosäten i Kalifornien. I mitten på 90-talet var han kulturrådgivare åt dåvarande kulturministern Margot Wallström, ett uppdrag som resulterade i ett multimediaverk.

Sin konstnärliga skolning har Jörgen Svensson bland annat fått på Hovedskous målarskola och på Valands Konsthögskola, båda i Göteborg. Han har beskrivits som en svensk pionjär inom konst som är projektbaserad i en social och politisk kontext. Stor uppmärksamhet fick hans projekt Regeringsmiddag1994, då han bjöd in delar av den svenska regeringen till en restaurang i Stockholm för att äta middag med allmänheten. I den internationella samlingsutställningen Amateur/Eldsjäl, på Göteborgs konstmuseum år 2000, lät han bland annat montera texten Pizzeria i brons på museets fasad.Jörgen Svensson har också skrivit radioteater och år 2000 initierade och organiserade han projektet Public Safety, ett totalmöte mellan den internationella samtidskonsten och den lilla bruksorten Skoghall i Värmland, den plats där Jörgen Svensson växte upp.

Skapar bilder med injektionsspruta
Som målare lägger sig Jörgen Svensson nära textilkonsten. Han skapar sina bilder med hjälp av injektionsspruta, vilket skapar en illusion av broderi. Men injektionssprutan har också har en djupare innebörd för honom. Många av de han växte upp med i Skoghall under 60-70-talen gick förlorade i missbruk. Mycket av det som då skedde i den lilla bruksorten finns som bakomliggande scenografi i nästan allt som Jörgen Svensson gör.

På senare år har Jörgen Svensson haft utställningar på exempelvis Moderna Museet i Stockholm och medverkat i samlingsutställningar på Göteborgs Konsthall, Gävle Konstcentrum, Manifesta i Bolzano Italien samt på Göteborgs konstbiennal. 2009 tilldelades han Sten A Olssons kultur- och forskningsstiftelses stora kulturstipendium. 2012 fick han Konstnärsnämndens tioåriga långtidsstipendium. Jörgen Svensson finns representerad på de flesta av de stora konstmuseerna i Sverige samt i flera privata samlingar.

När: Onsdagen den 2 maj.
Tid: kl 18.30 - 20.30. Obs tiden!
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G110.

Fri entré!

Ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs senioruniversitet.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

pop café vt 2018
Konstnären och chefen för Dalslands konstmuseum Jörgen Svensson föreläser vid vårens sista populärvetenskapliga café om vad vi ska ha konsten till.

Kontakt