Populärvetenskapligt café: Vem tog min tidning? Utmaningar för tidningsmarknaden, i synnerhet den västgötska

Evenemang,Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,Samverkan

Tid: 2017-04-05 18:30 - 20:30
Plats: Sal G 110, hus G, Högskolan i Skövde

Krisen på den svenska dagstidningsmarknaden är inget nytt fenomen. Dagens kris handlar om affärsmodellen som fått stora problem på grund av internet. Ingela Wadbring är professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hon föreläser vid det populärvetenskapliga caféet onsdagen den 5 april på Högskolan i Skövde.

Vem tog egentligen min tidning? Krisen på den svenska dagstidningsmarknaden är inget nytt fenomen. Vid ”tidningsdöden” på 1950-talet lades en mängd tidningar ner. I Västergötland minskade antalet tidningar radikalt.

Dagens kris handlar om affärsmodellen som fått stora problem på grund av internet. Annonsörerna kan skräddarsy sina budskap ”on line”, och läsarna väljer mer och mer att läsa tidningarna på nätet. Vad händer? Håller tidningarna på att dö?

Ingela Wadbring är professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet i Sundsvall och förestår Nordicom – Nordiskt center för medie- och kommunikationsforskning på Göteborgs universitet.
Hon har särskilt forskat på mediemarknadens långa utvecklingstrender. Hon föreläser om de utmaningar som den svenska tidningensmarknaden i allmänhet och den västgötska i synnerhet står inför.

Onsdagen den 5 april kl 18.30. OBS tiden!
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Fri entré. Fika finns att köpa från kl 18.00.

Ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs senioruniversitet. 

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Pop cafe vt 2017
Ingela Wadbring är professor på avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall och hon föreläser vid det populärvetenskapliga caféet onsdagen den 5 april på Högskolan i Skövde om vem som tog din tidning.

Kontakt