Produktionstekniska dagen

Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,ASSAR

Tid: 2017-06-01 08:00 - 16:00
Plats: Högskolan i Skövde, Hus Portalen, lokal Insikten

Torsdagen 1 juni hålls produktionstekniska dagen, tema är den nya industriella revolutionen. Välkommen att ta del av den senaste forskningen, ny teknik och inspirerande föreläsningar!

Årets tema: Den nya industriella revolutionen

Syftet med dagen är att mötas för att ta del av den senaste forskningen, nyheter i regionen, ny teknik och inspirerande föreläsningar. Deltagare har även möjlighet ta del av produktionstekniska nätverkets samlade erfarenheter och under dagen kommer olika demonstratorer visas i miljön där seminarium och möten äger rum.

Högskolan i Skövde är medarrangör till dagen. 

Några exempel på dagens innehåll

  • Vad händer i regionen och i omvärlden?
  • Nya innovativa produktionssystem
  • Goda exempel
  • Effektiv projektledning
  • Samarbetande robotar och automation
  • Senaste forskningsrönen
  • Kunskap, driv och energier utanför boxen
  • ASSAR Industrial Innovation Arena

Mer information om dagen

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical