Ansökan om ställning som studentkår

2019-02-27

Högskolan i Skövde utlyser möjligheten att ansöka om ställning som studentkår vid lärosätet. Utlysningen ska enligt regelverket göras var tredje år.

Den sammanslutning som vill ansöka om ställning som studentkår vid Högskolan i Skövde ska ansöka om det inom den tid och i den ordning som Högskolan beslutar.

Ställningen som studentkår omprövas vart tredje år och Studentkåren i Skövde har ställning som studentkår till och med 30 juni 2019. I enlighet med Högskolans beslut om inrättande av studentkår, HS 2010/26-81, utlyser Högskolan i Skövde därför möjligheten att ansöka om ställning som studentkår för kommande treårsperiod, den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2022.

För vidare instruktioner om vad ansökan ska innehålla, se ovan nämnda beslut. Ansökan ska vara inkommen till Högskolans registrator senast den 1 april 2019.

 

Kontakt

Registrator
Viktoria Tropp
Rektors kansli
registrator@his.se
Telefon: 0500-448142