Högskolan i Skövde satsar på folkhälsovetenskap

2015-04-07

Intresset för folkhälsa ökar mer och mer - och därmed även efterfrågan att utbilda sig inom området. Högskolan i Skövde storsatsar på ämnet folkhälsovetenskap. Satsningen innebär nyrekryteringar av ett flertal professorer och introduktion av ett folkhälsovetenskapligt kandidatprogram på distans.

– Det är verkligen kul att Högskolan i Skövde resursmässigt satsar på folkhälsovetenskap. Vi ser den tilltagande betydelsen av ämnet i samhället genom att fokus på folkhälsofrågor ökat. I och med nyrekryteringen av bland annat professorer kan Högskolan i Skövde garantera en hög kunskapsnivå inom ämnet folkhälsovetenskap samt kvalité och bredd i undervisningen, säger Annelie Amigelius, en av två programansvariga för det treåriga folkhälsovetenskapliga programmet.

Det folkhälsovetenskapliga programmet är ett nätbaserat program på distans. Majoriteten av undervisningen sker via inspelade föreläsningar. Fördelen är att studenten kan befinna sig var som helst i landet. Programmet erbjuder bland annat kurser med inriktningar som ”IT och hälsa” samt ”Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv”.

 – Folkhälsovetenskap undersöker de bakomliggande orsakerna när det gäller hälsa. Studenten får studera både lokala och globala hälsoproblem i vårt nya program som leder till en kandidatexamen i folkhälsovetenskap, säger Annelie Amigelius.

En stor satsning i ämnet 

Under 2015 kommer avdelningen för biomedicin och folkhälsovetenskap att få tre nya professorer i folkhälsovetenskap med omfattande erfarenhet och nätverk inom både forskning och undervisning. Alexandra Krettek, Sakari Suominen och Deborah Gustafson tillför ämnet en viktig kunskapsbas med sina olika kompetenser inom bland annat epidemiologi, global hälsa, livsstilssjukdomar samt salutogenesforskning som handlar om att utreda hälsans orsaker.

Ämnet folkhälsovetenskap genomgår just nu en expansion vid Högskolan i Skövde, något som Dennis Larsson, prefekt vid institutionen för hälsa och lärande, ser som positivt.

 – Folkhälsovetenskap är ett viktigt ämne för Institutionen för hälsa och lärande som kompletterar den kompetens som finns inom hälsovård och biomedicin med ett befolkningsperspektiv. Med gedigna kunskaper i ryggen kan studenterna gå ut i arbetslivet och arbeta för allas rätt till god hälsa. Högskolan i Skövdes nya satsning ligger rätt i tiden, säger Dennis Larsson.

Grunderna i folkhälsovetenskap är kunskapen om hälsans bestämningsfaktorer, ojämlikhet i hälsa samt hur samhället är organiserat kring hälsa och folkhälsoarbete. Att ha den kunskapen är viktigt i arbetet att förstå vad som får oss att må bra, och vad som kan göras för att förebygga ohälsa även ur ett lokalt perspektiv.


                Annelie Amigelius

Folkhälsovetenskapliga programmet

Kontakt