#metoo och trakasserier på Högskolan i Skövde

2017-11-27

#metoo-kampanjen i sociala- och traditionella medier har nu pågått i några veckor och knappast har den undgått någon. Som arbetsgivare, utbildningsanordnare och forskningsmiljö har även Högskolan i Skövde varit en del av granskningen i medierna. Vi anser att det är bra att frågorna om trakasserier lyfts upp i ljuset.

Den 23 november publicerade rektorerna en bloggtext på temat. Men vi som myndighet kan förvänta oss fler granskningar i media än de som hittills varit i exempelvis tidningen Publikt. Det är mediernas roll att granska och rapportera – och vår roll att analysera och agera.

Om du har funderingar kring vad Högskolan gör för att motverka trakasserier eller hur du ska gå tillväga för att berätta något du har sett, upplevt eller hört finns samlad information till anställda i Medarbetarportalen och till studenter på vår webbplats.

Högskolan i Skövde har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering och vi lyder under de lagar som styr Sverige, liksom FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Det är alltid den som blir utsatt som har tolkningsföreträde. Vi accepterar inte någon form av trakasserier eller diskriminering på Högskolan i Skövde.