Aktuella uppdragsutbildningar

Här finner du några aktuella utbildningar som vi erbjuder inom ramen för kompetensutveckling.

Data & IT

Avancerade funktioner i Officepaketet 1,5 hp

Ekonomi och samhälle

Digitala föreläsningar för kursen Externredovisning I, 7,5 hp

Ingenjör, teknik och biovetenskap

Sex Sigma - Green Belt, Volvo GTO

Pedagogisk utveckling

> Studiehandleda på modersmål

Vård och hälsa

> Lärande och egenvård vid diabetes, 15 högskolepoäng hp

> Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården 7,5 hp

Kontakt

Aktuella utbildningar
FAQ - Frågor och svar