Frågor & svar - FAQ

Uppdragsutbildning är kortfattat en utbildning som Högskolan gör på uppdrag av en beställare/uppdragsgivare, t ex. ett företag, en kommun, ett landsting eller dylikt.

Här nedan har vi samlat vanligt förekommande frågor. Klicka på frågan för att få fram svaret.

Frågor och svar

FrågaVem kan beställa och köpa en uppdragsutbildning från Högskolan?

En arbetsgivare – en juridisk person- kan köpa en uppdragsutbildning för sin personal. Utbildningen ska ha betydelse för deltagarens arbete hos arbetsgivaren.

Stat, landsting och kommun kan också köpa uppdragsutbildning av Högskolan av arbetsmarknadsskäl eller biståndspolitiska skäl.

Även utländska arbetsgivare eller offentliga myndigheter kan köpa uppdragsutbildning från svenska högskolor och universitet.

FrågaVilka olika typer av uppdragsutbildning finns att köpa?

Uppdragsutbildning kan bestå av en föreläsning, en kurs på en dag, eller flera dagar eller veckor. Den kan också bestå av en utbildning som fortgår under flera år. Det finns även inspelat material som deltagarena kan använda sig av i sin egen takt, till exempel i hemmet. .

FrågaKan privatpersoner köpa en utbildning?

Nej, det är endast arbetsgivare/juridiska personer som kan köpa en uppdragsutbildning från Högskolan. Som privatperson kan du istället söka till våra ordinarie kurser och utbildningar.

FrågaVilka får delta i en uppdragsutbildning?

Arbetsgivaren utser vilka av dennes anställda som får gå en uppdragsutbildning som Högskolan ger. Huvudregeln är att utbildningen ska ha betydelse för arbetstagarens arbete hos arbetsgivaren.

Högskolan ger också utbildningar på uppdrag av till exempel Arbetsförmedlingen, som också är den som bestämmer vilka som ska delta i kursen.

FrågaBehöver man någon grundläggande behörighet för att delta i en uppdragsutbildning?

Grundregeln är att alla som uppdragsgivaren bestämmer ska kunna delta i en uppdragsutbildning, dvs. man behöver inte grundläggande behörighet (gymnasiekompetens) för att få delta. Ibland kan det dock förekomma att man behöver vissa förkunskaper för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen. Behöver man ha läst på högskola tidigare för att få gå en uppdragsutbildning? Generellt behöver man inte ha läst på högskola/universitet tidigare. I enstaka fall kan det behövas förkunskaper som man tillägnat sig genom tidigare högre studier.

FrågaKan man få högskolepoäng för en uppdragsutbildning?

Om utbildningen är poänggivande och man klarar av examinationen kan man få högskolepoäng. Uppdragsgivaren kan också själv bestämma om utbildningen ska generera ett intyg eller högskolepoäng. Det kan också vara så att vissa deltagare i en utbildning vill ha poäng medan andra vill ett intyg.
Om det är en utbildning som leder till examen kan man också få examensbevis. Det gäller också för den som inte har allmän behörighet genom gymnasiebetyg..

FrågaVad är skillnader och likheter mellan en uppdragsutbildning och en vanlig högskoleutbildning?

I en del kurser är det samma sak och precis samma innehåll. Som deltagare i en uppdragsutbildning kan man också läsa tillsammans med studenter, det vill säga med de som sökt och antagits till ordinarie högskoleutbildning. Andra uppdragsutbildningar kan vara skräddarsydda för deltagare, enligt arbetsgivarens önskemål om kursen.

När det gäller kvalitet har vi lika höga krav på en poänggivande uppdragsutbildning som på ordinarie utbildning.

FrågaSker all utbildning på Högskolan?

Givetvis har uppdragsgivaren möjlighet att påverka om uppdragsutbildningen ska genomföras i företagets, högskolans eller i andra lokaler. Det kanske ska vara en introduktion med internat?

Det går också att välja om det ska vara seminarier, workshops eller föreläsningar med alla deltagare på plats eller om utbildningen ska ske via lärcentrum eller internet.

FrågaVar hittar jag mitt schema?

Ditt personliga schema hittar du i schemaportleten uppe till höger på Studentportalens startsida. Mer information om schema.

FrågaSker utbildningen på dag – eller kvällstid?

Beställaren/uppdragsgivaren och Högskolan kommer överens om när utbildningen ska ske. Det kan vara för förmiddag, eftermiddag, med eller utan lunch, sen eftermiddag och början på kväll. Samma dag och tid under hela utbildningen eller olika dagar och tider.

FrågaVem bestämmer reglerna för uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildningsförordningen och Avgiftsförordningen.

FrågaSka vi skriva avtal?

Uppdragsgivaren och Högskolan avtalar i övrigt om vad som ska gälla för uppdragsutbildningen. Innehåll, när och var utbildningen ska genomföras, antal medverkande och pris. I ett skriftligt avtal dokumenteras överenskommelser.   

Bild på student

Kontakt

Samverkanskoordinator

Helen Jern
helen.jern@his.se
Telefon: 0500-448279

Samverkanskoordinator

Christina Landelius Törning
christina.landelius.torning@his.se
Telefon: 0500-448278