Förskola och skola

Högskolan i Skövde samlar uppdragsverksamhet som rör förskola och skola. I samverkan med skolor, kommuner, myndigheter och organisationer skapas och erbjuds olika kompetensutvecklingsinsatser. Tillsammans med högskolans forskare, lärare och lärarstudenter vill vi skapa mötesplatser för samverkan med verksamma pedagoger i förskolor och skolor.

Vi arbetar för en nära samverkan mellan skaraborgskommunerna och med ämnet pedagogik/lärarutbildning, men också med andra ämnen på Högskolan. Syftet är att bidra till skolutveckling i regionen och att medverka till att sprida aktuell kunskap för verksamma inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

I möten tillsammans med bland annat kommunernas utvecklingsledare (eller motsvarande befattning) diskuteras skolutvecklingsinsatser i regionen. Vi vill tillsammans med er som arbetar i förskola eller skola hitta former för att samverka kring forskning och förbättra och utveckla utbildning och verksamhet.

Vi erbjuder:

  • Uppdragsutbildning
  • Föreläsningar och seminarier
  • Kurser inom pedagogik
  • Program

Aktuellt

Vill du samverka med Högskolan i Skövde? Vill du utveckla dig själv och din verksamhet? Kontakta oss!

Bild på glada barn

Kontakt

Uppdragssamordnare

Gunvi Broberg
gunvi.broberg@his.se
Telefon: 0500-448274

Läs mer

Aktuella utbildningar

> Våra kompetenserbjudanden
> APL-utvecklarutbildning ht 17

Relevanta högskolekurser

> Pedagogik
> Engelska

Programhemsidor

> Yrkeslärarprogrammet
> Pedagogik - magisterprogram