Handledningsutbildning för förskollärare och grundlärare

Som en del i att stärka handledningskompetensen bland verksamma förskollärare och grundlärare F-3 erbjuder Högskolan i Skövde i samarbete med Högskolan i Borås en handledningsutbildning.

Anmälan stängd

(Obs! Utbildningsplatserna till höstens utbildningar är nu fyllda. Vid frågor, kontakta Gunvi Broberg, gunvi.broberg@his.se). Inom kort ges slutligt svar om din ansökan. 

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som förskollärare och grundlärare F-3 som har ett intresse av rollen som handledare, både till dig utan tidigare handledningsutbildning och till dig som har ett behov av att ”fräscha upp” sin kompetens som handledare.

I denna utbildning går vi igenom olika former av vägledningssamtal, hur man skapar struktur i samtalen och hanterar de processer, utmaningar och svårigheter som kan uppstå. Vi diskuterar vad som ingår i samtalsledarrollen och hur man kan anpassa sitt ledarskap till skilda samtalsinnehåll och samtalsformer.

Efter genomförd utbildningsdag erhåller deltagare ett intyg om genomgången utbildning.

Utbildningsdatum, tid och plats:

Onsdagen den 22 november klockan 9:00 -16:00 i sal A101
Fredagen den 24 november klockan 9:00 -16:00 i sal i A202

Kostnad:

1 000 kronor plus moms 250 kronor = 1 250/deltagare. I priset ingår lunch och fika. När du fått besked om antagning: Betala till Högskolan i Skövde, org nr 202100-3146. Bankgiro: 410 37 35.

Ange betalningsreferens: Kbär 21002 + ditt namn. Obs! Betala först efter besked om antagning och senast onsdag 15 november.

 

Läs mer

Längre beskrivning av utbildningen och innehållet

Kontakt