Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare eller apl-ansvarig våren 2018

Som en del i att stärka yrkesutbildningens arbete med det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) erbjuder Högskolan i Skövde återigen tillsammans Skolverket en apl-utvecklarutbildning.

Utbildningen vänder sig till verksamma yrkeslärare som arbetar med apl inom alla skolformer på gymnasial nivå såsom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna.
I utbildningen ingår bland annat att etablera hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under apl. Efter utbildningen ska apl-utvecklare kunna stödja skolans samverkan med arbetsplatser, utveckla och säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet inom det arbetsplatsförlagda lärandet.

Antagning

Behöriga sökande antas, med hänsyn till anmälningsdatum, geografisk spridning och fördelning på olika skolor och program. Du som tidigare har sökt utbildningen har förtur. Mellan träffarna sker eget arbete i den egna verksamheten. Anmälan kräver rektors medgivande.

Utbildningsdatum våren 2018

8-9 februari, 12 mars, 9 april och 21 maj.

Utbildningens övergripande struktur

Utbildningen omfattar fem dagar vid fyra obligatoriska utbildningstillfällen i form av bland annat föreläsningar och workshops. Mellan träffarna utförs kursuppgifter i den egna verksamheten. Skolverket deltar vid inledande och avslutande tillfälle.

Anmälan

Här hittar du anmälningsformuläret.

Resekostnader m.m.

Skolverket bekostar resekostnader som överstiger 200 kr ToR per utbildningsträff. Detta medges enbart när man går utbildning på lärosätet närmast arbetsplatsen/skolan. Resor ersätts inte i efterhand utan endast resor bokade genom den resebyrå Skolverket anlitar. Taxi, hyrbil eller resa med egen bil och andra utlägg ersätts inte. Litteratur som ingår i kursen samt fika och lunch betalas av Skolverket.

Röster om Apl-kursen

Så här tyckte tidigare kursdeltagare.

APL-utbildning

Kontakt