Högskolekurser för yrkesverksamma

Vill du vara med och ta företaget du jobbar på till nästa nivå? Kanske sätta tydligare mål, både för dig själv och verksamheten? Att ligga steget före skapar trygghet, arbetsglädje och förhoppningsvis även stolthet. Ett stimulerande arbete är en viktig förutsättning, både för livskvalitet och god lönsamhet! Våra kurser ger dig en bättre kunskap om hur du kan påverka och utveckla arbetet på ditt företag. Större delaktighet och ökad ansvarskänsla gör jobbet mer intressant vilket bidrar till att du växer både som medarbetare och människa.

Vad kan vi erbjuda?

Vi erbjuder kurser inom flera områden, bland andra teknik samt medier,estetik och berättande. Du hittar

Campuskurser teknik

Introduktion till Lean filosofi

En 3-dagarskurs som introducerar Lean produktion, effektivisering och produktionsutveckling. Denna kurs hålls både på Högskolan i Skövde och på Campus Lidköping. Introduktion till Lean filosofi.

Anmälan via IDC.

Metoder och verktyg inom Lean produktion

En 10-dagars fortsättningskurs inom Lean produktion där du lär dig effektivisering inom tillverkning med hjälp av olika leanverktyg.

Metoder och verktyg inom Lean produktion

Anmälan via IDC eller antagning.se.

ProduktionsSystemsUtveckling (PSU)

En 6-dagars fortsättningskurs inom lean produktion där du lär dig grundtankarna inom lean produktion och The Toyota Way, samt hur de genom simulering och optimering kan tillämpas i tidiga faser av ett projekt.

ProduktionsSystemsUtveckling (PSU)

Anmälan via antagning.se.

Underhåll och driftsäkerhet I

"Att köra och hoppas på det bästa'' är ingen produktionsstrategi som håller i längden. I denna kurs går vi igenom de grundläggande begreppen inom underhållsteknik och driftsäkerhet med tillhörande terminologi samt bakomliggande standarder inom tillverkningsindustrin. Ekonomin är alltid ett centralt styrinstrument och kursen tar upp den ekonomiska betydelsen av ett välordnat underhåll och några av dess nyckeltal. Detta är en 8-dagarskurs om hur man bedriver ett effektivt underhållsarbete.

Underhåll och driftsäkerhet I

Anmälan via IDC.

Underhåll och driftsäkerhet II

Lär dig att bli proaktiv i ditt underhåll! I kursen lär du dig hur du kan skapa ett fungerande underhåll som håller i längden.

Kursen fokuserar på det förbyggande underhållet och framförallt dess konsekvenser för en tillverkande verksamhet. Kursen tar bl.a. upp planering, styrning och optimering av det förebyggande underhållet. Vidare behandlas metoder som lämpar sig för tillståndsbaserat underhåll.

Underhåll och driftsäkerhet II

Modellering, Simulering och Analys av System

En kurs på fem dagar som behandlar grundläggande delar inom flödessimulering, optimering och analys. Kursen behandlar olika system bland annat inom produktion, sjukvård och försörjningskedjor.

Distanskurser

Vi erbjuder även kurser på distans.

Industriell robotteknik och Robotstudio

En 10-veckors distanskurs i Industriell robotteknik, med fokus på offline-programmering och simulering av industrirobotar.

Robotprogrammering kan utföras på en PC på kontoret (offline), utan att produktionen behöver stoppas. Man kan på detta sätt i förväg skapa och testköra (simulera) robotprogram för kommande produkter. I denna kurs kommer ni att lära er att använda ABB´s professionella mjukvara RobotStudio® för programmering och simulering av robotar.

Industriell robotteknik och RobotStudio®

Projektledning, grundläggande begrepp och metoder

Kursen ger dig de teoretiska grunderna för projektarbete, träning på IT-stöd för projektplanering, samt en inblick i de mänskliga aspekterna med arbetsformen. Den grundläggande kursen löper vår och hösttermin.

Kursen drivs som distansstudier på kvartsfart över en termin. 75% av de som läser kursen är yrkesverksamma med 5-15 års erfarenhet. Du kan själv utforma vissa inlämningsuppgifter så att de bidrar till din arbetsplats utveckling. Är ni två från samma arbetsplats kommer ni ha glädje av det.

Projektledning, grundläggande begrepp och metoder

Projektledning, fördjupade begrepp och metoder

Kursen ger fördjupad träning och tillämpning av olika projektmodeller, tillämpning av ekonomistyrning samt komplex användning av IT-stöd. Du lär dig analysera din egen och andras projektkompetens. Denna fortsättningskurs bygger på den grundläggande kursen och går på vårterminen. Kursen drivs som distansstudier på kvartsfart över en termin.

Efter att ha läst fortsättningskursen så står du väl rustad för minst en IPMA-D certifiering i Skövde i juni varje år. Detta moment ligger utanför kursen.

För lärare och kulturarbetare

Introduktion till berättande i nya medier G1N, ME139G

Fristående kurs om 3hp som riktar sig till lärare, museipersonal och kulturarvsintresserade m.fl.

Kursen går i kvartsfart (10 veckor) deltagarna träffas två lördagar (30 augusti och 4 oktober, kl. 9.30 – 15.30, på Högskolan i Skövde).

Kursen ger en introduktion till och översikt över berättande i digitala medier. Fokus ligger på hur berättande i text och bild påverkas av mediet.

Introduktion till berättande i nya medier G1N, ME139G

Anmälan via antagning.se

Kulturarv som spelapplikation G1N, ME122G

Fristående kurs om 3hp som i första hand riktar sig till de som arbetar med eller är intresserade av kultur- eller kulturarvsförmedling i olika former: museipersonal, kulturarvsintresserade och lärare m.fl.

Kursen går i kvartsfart (tio veckor) deltagarna träffas två lördagar (6 september och 11 oktober, kl. 9.30 – 15.30, på Högskolan i Skövde).

Kursen tar upp olika sätt att använda spelteknologi inom kulturarvsområdet, vilka möjligheter som finns, men även de problem som uppstår vid digitalisering och tillämpning av spelteknologi på området.

Kulturarv som spelapplikation G1N, ME122G

Anmälan via antagning.se

 

Kontakt

Kurser inom teknik

Magnus Holm
Adjunkt/Bitr. avd. chef
Högskolan i Skövde
magnus.holm@his.se
0500 - 44 85 51

Kurser för lärare och kulturarbetare

Lars Vipsjö
Lektor medier, estetik och berättande
Högskolan i Skövde
lars.vipsjo@his.se
0500-44 88 44