Utvärdering adept 2016

******************************
INNAN PROGRAMMET STARTADE
******************************
1. Fick du den information du behövde om Mentorprogrammet innan programmet startade? (dvs. före den första gemensamma träffen)
 
2. Har du haft nytta av informationshäftet "Mentorprogrammet på Högskolan i Skövde - introduktion för adepter och mentorer"?
 
3. Hur upplevde du kick-offen för enbart studenter och den information som gavs där?
 
4. Hur upplevde du den gemensamma uppstartsträffen för adepter och mentorer och den information som gavs där?
 
******************************
UNDER PROGRAMMETS GÅNG
******************************
5. Hur upplever du matchningen med din mentor?
 
6. Hur upplever du relationen mellan dig och din mentor?
 
 
 
9. Hur har programmet varit tidsmässigt?
 
10. Hur upplever du engagemanget från din mentor?
 
11. Hur upplever du ditt eget engagemang?
 
12. Hur många gånger har du och din mentor träffats under året?
 
 
14. Har ni använt er av ett mentorskapskontrakt?
 
 
 
******************************
GEMENSAMMA TRÄFFAR
******************************
17. Hur många av de gemensamma träffarna har du deltagit i?
 
18. Tycker du att träffarna är en viktig del i programmet?
 
19. Har du fått inbjudan till de gemensamma träffarna i tillräckligt god tid?
 
20. Vilken/vilka typ/typer av innehåll tycker du är mest intressant att ha på träffarna? (fler alternativ är möjliga)
 
******************************
SUMMERING
******************************
 
 
23. Hur har du upplevt kontakten med Högskolans projektledare (Eric Hellgren och Christina L Törning) under programmets gång?
 
24. Hur viktigt tycker du att Mentorprogrammet varit för dig som student?