Skapande av relationer och delande av kunskap lockade till fullsatt sal

Partnerprogrammet anordnade på tisdagen en träff med olika personer från näringslivet för att samverka och berätta om partnerprogrammet. Under träffen bjöds också de deltagande på ett seminarium med författaren av Googlekoden för att sedan avslutas med lunchbuffé och mingel.

Partnerprogrammet har varit verksamt i ett år, och ska nu starta upp med ännu fler partnerskap. De bjöd in till en lunchföreläsning och presenterade verksamheten för ett sjuttiotal verksamma personer från näringslivet för att eventuellt skapa nya intressenter.

Träffen startades med att två personer från näringslivet och två forskare berättade om sina erfarenheter från partnerprogrammet, då de i nuläget är aktiva partners. De nämnde bland annat nyttan för både yrkesliv och personligt intresse i att dela kunskaper och erfarenheter med varandra. För forskaren var det bra att knyta kontakter och komma ut i verksamheten för att se det praktiska. För personen från näringslivet var det positivt med nya tankar från en forskares synvinkel.

– Om du tror att Google bara är ett sökverktyg så tänker du alldeles för smalt, säger Andreas Ekström under föreläsningen av Googlekoden.

Huvudakten under träffen var föreläsningen med författaren Andreas Ekström som pratade om sin bok Googlekoden. Googlekoden är en reportagebok som handlar om Googles sätt att växa fram i världen, dess visioner och hur de påverkar människans vanor och liv. Föreläsningen bjöd på många skratt från publiken, och senare vid lunchen diskuterades det från många håll om olika tankeställare man fått under föreläsningen. Föreläsningens ämne speglade tydligt partnerprogrammet då de båda handlar om delande av kunskap, och även ett breddat tänkande där man ser att ingenting är omöjligt.

För att ta del av kunskapsutbyte och växande relationer – anmäl dig till partnerprogrammet genom att kontakta Annelie Dagerklint.

manfrångoogle
Andreas Ekström 

tjejerfrångoogle

Kontakt