Påverka utbildningarna

Våra utbildningsprogram är i ständig utveckling. Flera av våra program är framtagna i samarbete med näringsliv och organisationer för att passa verklighetens behov. Gemensamt är att alla program har sin grund i vår forskning.

För Högskolan i Skövdes skull, för våra studenternas skull och för att arbetslivet ska få arbetskraft med rätt kompetens krävs det att vi utvecklar programmen.

Delta i våra programråd

Till varje program ska det finnas ett programråd. Där finns studenter, Högskolans personal och representanter från näringsliv och organisationer. Är du intresserad av att delta i något av våra programråd kontaktar du ansvarig för respektive program. Har du frågor om programråd generellt är du välkommen att kontakta Maria Kvarnmarker eller Christina Landelius Törning, se kontaktuppgifter till höger.

Kontakt: