Sweden Game Arena

Arbetet med Sweden Game Arena och att accelerera tillväxt inom dataspelsbranschen i Skövde intensifieras nu. Vår mix av forskare, studenter, affärsutvecklare och företagare skapar en koncentration med en komplett kedja av kunskap och kompetens som saknar motstycke i landet. Det finns över 700 personer verksamma inom spelbranschen i Skövde.

Vad är Sweden Game Arena?

Högskolan i Skövde har landets i särklass största, bredaste och mest spetsiga utbud av dataspelsutbildningar med totalt sju utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå där samtliga enligt oberoende nationella granskningar håller hög kvalitet. Högskolan i Skövde har även en internationellt erkänd forskning med runt 30 disputerade, professorer och biträdande professorer inom spelområdet, samt etablerade samarbeten inom utbildning och forskning internationellt.

Gothia Science Park finns inkubatorn Gothia Business Incubator som med sin mångåriga specialsatsning inom dataspel är nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig. Den modell för inkubering av dataspelsföretag som Gothia Business Incubator byggt upp under ett decennium är av nationellt intresse, vilket bland annat bevisas av det nationella uppdraget att driva en Dataspelsvertikal som inkubatorn haft sedan 2010, på uppdrag av Vinnova och det faktum att det finns ett stort intresse av att integrera GSP-inkubatorns arbetssätt på fler orter i landet.

Med denna etablerade infrastruktur med utbildning, forskning och företag som bas finns alla delar på plats för att accelerera utvecklingen av dataspelsbranschen i Västra Götalandsregionen till att bli Europaledande inom utbildning, utveckling, forskning och företagande.

Historik och nuläge i branschen

Dataspelsbranschen är en global industri som under de senaste tio åren haft en enorm tillväxt. År 2014 omsatte branschen totalt 64 miljarder dollar men den siffran förväntas växa till 100 miljarder dollar år 2019. Det finns idag över en miljard spelare och medelåldern ligger runt 36 år. Svensk dataspelsbransch är en tillväxtraket och en exportsuccé som skapar stora värden för Sverige. Branschens tillväxt i Sverige:

År 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Omsättning (MSEK) 8845 6546 3715 2317 1181 967
Resultat (MSEK)  3358 2483 338 128 15 37
Anställda 3117 2534 1967 1512 1203 1102
Bolag 213 170 145 117 106 101
Andel kvinnor (%) 18 16 15 14 10 10
Andel män (%) 82 84 85 86 90 90

Källa: Spelutvecklarindex 2015

Många nystartade spelföretag med stor tillväxtpotential skapar möjlighet för oss att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling och stärkt internationell konkurrenskraft för den svenska dataspelsindustrin som redan idag står stark och lyfts fram som en starkt lysande stjärna globalt sett. Nya forskningsresultat inom såväl spel för underhållning som spel för träning, utbildning och kommunikation som nyttiggörs skapar möjligheter för utveckling både av dataspelsbranschen och andra branscher.

Logga Sweden Game Arena

Kontakt för mer information

www.swedengamearena.com

Ulf Wilhelmsson, Avdelningschef på Högskolan i Skövde, 0709-502 116, ulf.wilhelmsson@his.se

Per-Arne Lundberg, Chef för The Game Incubator, 0705-660 555, per-arne.lundberg@gsp.se

Magnus Ling, Senior Vice President Sweden Game Arena, 0709-644 654, magnus.ling@gsp.se