BaltSe@nioR 2.0

Den svenska delen i BaltSe@nioR 2.0 drivs av Högskolan i Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, lektor Catharina Gillsjö. I projektet ingår partners runt Östersjön, projektet finansieras av Interreg BSR, Östersjöprogrammet.

BaltSe@nioR logotyp.

En av de stora utmaningarna för Europa är den åldrande befolkningen, vilket är en utmaning för hela välfärdssamhället i stort.

I BaltSe@nior 2.0 förenas olika aktörer inom kommuner, näringsliv, universitet och organisationer från nio olika länder, som tillsammans arbetar för att skapa innovativa lösningar för trygga och säkra miljöer för seniorer. Alla aktörer behöver anpassa sin verksamhet för seniorers specifika behov, såväl privat som i det offentliga rummet. Det är viktigt att miljön motverkar ålderism och är ändamålsenlig för alla. 

I projektet kommer vi tillsammans att identifiera seniorers behov och skapa ändamålsenliga innovativa lösningar. En del är att skapa IT-lösningar för smart design och möbler.

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, SHC, vid Högskolan i Skövde är BaltS@anioRs hemvist och demomiljö i projektet. I den svenska delen ingår också Tibro kommun via hängavtal. 

Projektkoordinator är Universitetet i Poznan, Life Science.

Nyheter BaltSe@nioR

Catharina Gillsjö visar det tillgänglighetsanpassade köket.

Catharina Gillsjö visar det tillgänglighetsanpassade köket för besökare

Catharina Gillsjö

Catharina Gillsjö

Projektledare

Catharina Gillsjö
Lektor i omvårdnad
Institutionen för hälsa och lärande
catharina.gillsjo@his.se 
0500-448458

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
BaltSe@nioR 2.0

Projekttid:
2019-01-01--2021-06-30

Finansieras av:
Interreg Östersjöprogrammet

Andra partners:

Poznan University of Life Sciences, Polen

Development Centre UMT, Danmark

Satakunta University of Applied Sciences, Finland

Ukmergė District Municipality Administration, Litauen

Võru County Vocational Training Centre, Estland

Technical University of Munich, Tyskland

ITMO University, Ryssland

Art Academy of Latvia, Lettland

Hanseatic Parliament, Tyskland

Saue Municipality, Estland

Högskolan i Skövde, Institutionen för Handel och Företagande