Skaraborgs innovativa miljöer (SIM2020)

Med stöd från EU:s strukturfonder har Högskolan i Skövde startat upp sex nya forskningsmiljöer. Projektet, som går under namnet Skaraborgs innovativa miljöer, ska minska gapet mellan forskning och innovation. Fokusområdena är virtuell hälsa och kunskapsdriven industri.

Testmiljöer inom hälsa och industri

Under 2016 startar Högskolan i Skövde upp sex stycken så kallade demonstratorer, eller testmiljöer, i projektet SIM2020. Miljöerna använder digitala modeller, beslutsstöd, visualiseringar, databehandling och simulering och applicerar den kunskapen på områdena hållbara transporter, avancerat beslutsstöd för industrin, framtidens industriella operatör, ambulanssjukvård, äldre och området biomarkörer.

Samverkan, innovation och virtuell simulering

Målet med projektet SIM 2020 är att stärka samverkan mellan forskning och innovation inom utvalda tematiska miljöer som är en del av de regionala styrkeområdena. Projektet involverar forskningsaktörer, näringsliv och offentlig aktörer och stärker samarbetet när det gäller virtuell simulering – ett område med internationell tillväxtpotential.

Genom SIM 2020 ökar tillgången till simuleringar, forskning och demonstratorer för i första hand små- och mellanstora företag, vilket i förlängningen skapar tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Projektet bygger på reella behov från näringslivet och den offentliga sektorn och ska stimulera nya innovativa lösningar.

Minska gapet mellan forskning och innovation

Arbetet med demonstratorer handlar om att minska gapet mellan forskning och innovation. Samtliga aktörer får via demonstratorer och aktivt deltagande i forskningsprojekt möjlighet att ta del av forskning och forskningsresultat och kan därmed se vilken nytta nya produkter och metoder ger för deras egen verksamhet. Genom att använda digitala modeller och simuleringar kan man testa nya innovationer på befintliga verksamheter på ett effektivt sätt.

Bild på händer som är staplade på varandra