• Alla (979)
 • Program (69)
 • Kurser (0)
 • Personal (530)
 • Filer (992)
 • Om Skaraborgs Innovativa Miljöer

  Med stöd från EU:s strukturfonder har Högskolan i Skövde startat upp sex nya forskningsmiljöer. Projektet, som går under namnet Skaraborgs innovativa miljöer, s

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 25/100%, ht 18/vt 19

  Vi går igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt

 • Analys av NGS-data 2 A1F Start v.42, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 18

  Lär dig använda de kraftfulla program som hjälper dig att till exempel länka ihop och analysera stora mängder NGS-sekvenser.

 • Bioinformatisk analys med R A1N Start v.46/04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Du får lära dig grunderna i R såsom datatyper, funktioner, statistik och visualisering, samt på ett avancerat sätt applicera kunskaperna på olika typer av data.

 • Biologi 1, behörighetsgivande kurs Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Biologi 1, behörighetsgivande kurs

 • Kvalitativ forskning, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 10%, ht 18

  Kursen omfattar alla steg som ingår i ett kvalitativt forskningsprojekt: från design till datainsamling, analys, rapportering och spridning.

 • Medvetandet och dess olika tillstånd G1N Start v.45, Fristående kurs, 50%, ht 18

  De huvudsakliga egenskaperna i olika medvetandetillstånd kommer att gås igenom, liksom deras koppling till neurofysiologiska förändringar i hjärnan.

 • Biokemi G1F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen beskriver uppbyggnad och reglering av de viktigaste metaboliska och energigivande processer som äger rum i såväl prokaryota som eukaryota celler.

 • Cellbiologi G1N Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Inblick i hur cellen är uppbyggd, hur cellens organ fungerar, vilka kemiska komponenter som är viktiga för cellen samt hur olika cellprocesser sker.

 • Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 18

  Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

 • Introduktion till molekylär biodesign G1N Start v.41, Programkurs, 40%, ht 18

  Kursen ger en introduktion i vad molekylär biodesign är, hur området utvecklats samt hur molekylär biodesign kan användas i forskning och utveckling.

 • Moa Lenngren fixade jobbet via ett skolprojekt

  Moa Lenngren fixade jobbet via ett skolprojekt

 • Metoder inom tillämpad positiv psykologi I G1F Start v.40, Programkurs, 100%, ht 18

  Metoder inom tillämpad positiv psykologi I G1F

 • Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N Start v.45, Programkurs, 100%, ht 18

  Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N

 • Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N Start v.46, Programkurs, 100%, ht 18

  Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N

 • Tumörbiologi - modellering A1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  I den här kursen lär vi ut, och övar praktiskt på, olika statistiska och bioinformatiska metoder som används inom forskningsområdet tumörbiologi.

 • Studentintervju: Louise Eklind

  Louise Eklind läser sista året på sjuksköterskeprogrammet. Här berättar hon om utbildningen.

 • Beslut arvode för sakkunniguppdrag

  Beslut för arvode gällande sakkunniguppdrag fattat 2016-07-06 med diarienummer HS 2016/654.

 • Meritportfölj

  Förslag för sökande till läraranställningar på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

 • Programöversikt

  En översikt över Biovetenskapligt program

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö