• Alla (984)
 • Program (65)
 • Kurser (269)
 • Personal (548)
 • Filer (998)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • 3D-grafik för spel G1N Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  3D-grafik för spel G1N

 • Akademiskt skrivande 1 G1N Start v.03/23, Sommarkurs/Fristående kurs, 25/50%, vt 18/ht 18

  Kursens syfte är att utifrån teori och praktik generellt utveckla din färdighet i att producera olika typer av texter som är vanliga i vetenskapliga sammanhang.

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.13/45, Programkurs, 50%, vt 18/ht 18

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteri

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.03/35, Programkurs, 50%, vt 18/ht 18

  Anatomi och fysiologi 1 G1N

 • Användarcentrerad design G2F Start v.48, Programkurs, 50%, ht 18

  Användarcentrerad design G2F

 • Arbetsrätt I G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Grundläggande kurs inom det arbetsrättsliga området som behandlar både individuell och kollektiv arbetsrätt.

 • Arbetsrätt II G1F Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Denna kurs är en fördjupningskurs i förhållande till Arbetsrätt I G1N, och innehåller dessutom offentlig arbetsrätt.

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Artificiell intelligens i dataspel G1F

 • Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 18

  Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dess

 • Bearbetningsteknik G2F Start v.48, Programkurs, 50%, ht 18

  Bearbetningsteknik G2F

 • Bild: berättande och bildanalys G2F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 18

  Här tränas studenten i bildanalys genom både teoretiska och praktiska laborationer.

 • Biomedicinska fallstudier G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen vänder sig till dig som vill få inblick i det biomedicinska forskningsfältet genom fallstudier inom biomedicin.

 • Business Intelligence – aktuella trender G2F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Business Intelligence – aktuella trender G2F

 • Business Intelligence - översikt G1N Start v.23, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Business Intelligence - översikt G1N

 • Butikens omvärld G1N Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Det här kursen är anpassad till butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde och ger studenter relevanta insikter i prissättning mekanismer samt en grundläggand

 • Byggprojekt I G1N Start v.23, Programkurs, 75%, ht 18

  Det här är en verksamhetsförlagd sommarkurs för byggingenjörerna på Högskolan i Skövde och genomförs genom arbete i ett praktiskt byggprojekt.

 • CAD 1 för tekniker G1N Start v.48, Programkurs, 25%, ht 18

  Kursen behandlar grundläggande solidmodellering i 3D-CAD samt enkel 2D-ritning. Studenten får lära sig att läsa och skapa enklare ritningar.

 • CAD I: Introduktion G1N Start v.15/44, Programkurs/Fristående kurs, 25/50%, vt 18/ht 18

  CAD I: Introduktion G1N

 • CAD III G1F Start v.40, Programkurs, 50%, ht 18

  CAD III G1F

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö