• Alla (980)
 • Program (60)
 • Kurser (372)
 • Personal (535)
 • Filer (992)
 • MFS-stipendium

  Du kan ansöka om stipendium på 27 000 kr för att göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland under minst åtta veckor.

 • Parkering

  Parkering med bil Tillgängliga fria p-platser för dig som är student är de som finns i anslutning till hus H. I övrigt hänvisas till de parkeringsplatser som k

 • Högskolans examina

  Lista över vilka examina som Högskolan i Skövde utfärdar samt den lokala examensordningen.

 • Ansökan till utbytesstudier

  ansökan och urval utlandsstudier

 • Vanliga frågor – FAQ

  FAQ utlandsstudier tips vanliga frågor och svar

 • Platser kvar för utlandsstudier

  Vill du söka en restplats? Här hittar du viktig information!

 • Utresande studenter berättar

  utresande studenter berättar intervjuer

 • Teknik och datorkunskaper

  För att klara av högskolestudier oavsett studieform och studietakt krävs vissa grundläggande datorkunskaper. Här får du veta vilka dessa är. Högskolan i Skövde

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan.

 • Anställning

  Här hittar du styrdokument som rör anställningen vid Högskolan i Skövde.

 • Jämställdhet och mångfald

  Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör jämställdhet och mångfald.

 • Deltagare och publikationer

  Deltagare i forskningsgruppen Ledarskap och verksamhetsutveckling. Högskolan i Skövde

 • Samarbetspartners

  Samarbetspartners för forksargruppen Ledaskap och verksamhetsutveckling. Högskolan i Skövde

 • Utvalda projekt

  Projekt inom forskargruppen Ledarskap och verksamhetsutveckling. Högskolan i Skövde

 • HR-avdelningen

  Vi arbetar med frågor inom HR-området (Human Resources) vid Högskolan i Skövde.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Introduktion till bioinformatik G1N Start v.13/35, Fristående kurs/Programkurs, 25/50%, vt 17/ht 17

  Vad innehåller arvsmassan hos dig – delar du verkligen gener med bananflugan? Denna kurs vänder sig till dig som vill veta mer om hur man kan hitta information

 • Skrivande för interagerbara medier G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill gå vidare i det egna skrivandet och som kanske arbetar med ett litterärt projekt.

 • Examensarbete i molekylärbiologi A1E Start v.03/35, Programkurs, 100%, vt 17/ht 17

  Kursen ger dig praktiska erfarenheter av molekylärbiologisk forskningsmetodik.

 • Examensarbete i pedagogik G2E Start v.03/35, Fristående kurs, 50%, vt 17/ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet pedagogik.

 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Start v.50, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 17

  I den här kursen genomför du ett vetenskapligt arbete med fördjuping inom valt problemområde med betydelse för specialistsjuksköterske-/barnmorskeprofessionen u

 • Farmakologi I G2F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Grundläggande kemi G1N Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen ger en översikt i kemi, vilket kommer att ligga till grund för kommande kurser i kemi och biologi.

 • Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Start v.04/36, Fristående kurs, 50%, vt 17/ht 17

  Kursen ger dig kunskaper för att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

 • Hållbar produktutveckling och materialval G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen är inriktad mot att ge fördjupade kunskaper i aktuella miljöproblem ur ett tekniskt perspektiv.

 • Idrotts- och träningspsykologi G1F Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 17

  Kursen innehåller en genomgång av de huvudsakliga teorierna och områdena inom idrotts- och träningspsykologi.

 • Internationell marknadsföring G2F Start v.03/35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17/ht 17

  Kursen syftar till att ge studenterna djup kunskap och förståelse för internationella marknaders strukturer och funktionsmekanismer.

 • Introduktion till teknikarbete G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Den här kursen ger dig förberedelser inför produktionsteknikerutbildningen och en introduktion till teknikerns arbete. Kursen är indelad i fyra moment; matemati

 • Kommunikation och coachning: Negativ livsstilsförändring G1F Start v.40, Programkurs, 100%, ht 17

  Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arb

 • Tillämpad produktionssimulering G2F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig specifikt till dig som vill utföra ett examensarbete inom industri som behöver användning av tillämpad produktionssimulering.

 • Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Start v.38, Fristående kurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom grunderna för undersökningsmetodik och systematiska hälsobedömningar av vanligt förekommande ti

 • Vardagsfysik G1N Start v.35, Fristående kurs, 25%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering över grundläggande fysik. Du studerar ett antal vardagsfenomen med anknytning till mekanik, vågrörelse, el

 • Vetenskaplig problemidentifiering i produktion inom medier A1N Start v.44, Programkurs, 100%, ht 17

  Kursen innehåller metoder för analys av uppdrag uppdragsgivarens önskemål och realisering av dem i en produktionsdesign och prototyp.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 17

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.03/35, Fristående kurs, 25%, vt 17/ht 17

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Berättande i nya medier som forskningsområde A1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till studenter på magisternivå. Den ger en översikt över de viktigaste teorierna och begreppen inom området medier, estetik och berättande.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö