• Alla (982)
 • Program (60)
 • Kurser (346)
 • Personal (542)
 • Filer (993)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N Start v.50, Programkurs, 100%, ht 17

  Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N

 • Idrotts- och träningspsykologi G1F Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 17

  Kursen innehåller en genomgång av de huvudsakliga teorierna och områdena inom idrotts- och träningspsykologi.

 • Internationell marknadsföring G2F Start v.03/35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17/ht 17

  Kursen syftar till att ge studenterna djup kunskap och förståelse för internationella marknaders strukturer och funktionsmekanismer.

 • Introduktion till teknikarbete G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Den här kursen ger dig förberedelser inför produktionsteknikerutbildningen och en introduktion till teknikerns arbete. Kursen är indelad i fyra moment; matemati

 • Kommunikation och coachning: Negativ livsstilsförändring G1F Start v.40, Programkurs, 100%, ht 17

  Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arb

 • Tillämpad produktionssimulering G2F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig specifikt till dig som vill utföra ett examensarbete inom industri som behöver användning av tillämpad produktionssimulering.

 • Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Start v.38, Fristående kurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom grunderna för undersökningsmetodik och systematiska hälsobedömningar av vanligt förekommande ti

 • Vardagsfysik G1N Start v.35, Fristående kurs, 25%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering över grundläggande fysik. Du studerar ett antal vardagsfenomen med anknytning till mekanik, vågrörelse, el

 • Vetenskaplig problemidentifiering i produktion inom medier A1N Start v.44, Programkurs, 100%, ht 17

  Kursen innehåller metoder för analys av uppdrag uppdragsgivarens önskemål och realisering av dem i en produktionsdesign och prototyp.

 • Musik / teori och praktik II G1F Start v.44, Programkurs, 100%, ht 17

  I kursen Musik/Teori och praktik II fördjupar du dina redan förvärvade kunskaper i musikteori, arrangering och komponering av musik i bildberättande sammanhang.

 • Människans natur G1F Start v.39, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 17

  I kursen berörs den nya synen på människans natur som grundas i 2000-talets forskning inom social neurovetenskap med fokus på mänsklig interaktion, känslor, emp

 • Pedagogiska processer i yrkesutbildning G2F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen syfte är att ge ett helhetsperspektiv på yrkesutbildning och dess villkor. I kursen behandlas ett innehåll om vetenskapsteori och relationen mellan veten

 • Produktionslogistik II G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Denna kurs är en fördjupning inom produktionslogistiken och handlar om hur man på olika sätt kan planera sin tillverkning och vilken betydelse detta har för ett

 • Produktionsteknik: Metoder och verktyg G1F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Metodisk och analytiskarbete är livsviktiga för ett välfungerande produktionssystem

 • Produktionsutrustningar I G1N Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  I stort sett all utrustning som används inom industrin idag har någon sorts styrsystem. Förutom kunskap i programmering så krävs det av morgondagens ingenjörer

 • Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande A1F Start v.35, Programkurs, 100%, ht 17

  Kursen behandlar barnmorskans professionalitet avseende ledarskap, samtalsmetodik, kulturmöten, etiska dilemman, sexuellt riskbeteende och stöd i föräldraskap.

 • Samtida forskning i kognitiv neurovetenskap G2F Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 17

  I denna kurs presenteras samtida forskning i kognitiv neurovetenskap. Detta sker genom forskningspresentationer av såväl inbjudna externa forskare som forskare

 • Skisstekniker för konceptgrafik G1F Start v.35, Programkurs, 100%, ht 17

  Här studerar du företeelser som genom tiderna påverkat måleriets utseende stilmässigt och ges möjlighet att koppla dessa till praktiskt arbete med digital konce

 • Examensarbete i molekylärbiologi A1E Start v.03/35, Programkurs, 100%, vt 17/ht 17

  Kursen ger dig praktiska erfarenheter av molekylärbiologisk forskningsmetodik.

 • Examensarbete i pedagogik G2E Start v.03/35, Fristående kurs, 50%, vt 17/ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet pedagogik.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö