Kontakta oss

Vid Högskolan i Skövde finns studie- och karriärvägledare som hjälper dig med frågor kring studier. Vi hjälper dig innan, under och efter dina studier. Alla studie- och karriärvägledare finns i hus E, våning 2.

Telefontid

Måndag och torsdag kl. 10:15-12:00

Drop in 

I Studentservice: måndag, tisdag och torsdag (ej torsdag dennna vecka, se ovan) kl12:30-14:30. 

Vägledning innebär att:

  • Medvetandegöra studenter om de processer som pågår i/utanför dem.
  • Hjälpa studenter med att se möjligheter oavsett förutsättningar.
  • Hjälpa studenter att ta sig fram hela vägen - från presumtiv student till alumn.
  • Visa på vägar för internationella studier
  • Ha en dialog om hur funktionsnedsättningar kan kompenseras genom pedagogiska stödinsatser

Du kan få hjälp att hitta information om vilka utbildningsalternativ som finns. Det kan handla om vilka kurser och program som finns och vad de innebär, möjliga vägar under och efter studierna, vilka regler som styr högskolestudier, samt hur du söker högskolestudier.

I samtalet får du möjlighet att bli medveten om dina styrkor, dina utvecklingsbara sidor, värderingar, egenskaper och färdigheter, samt drivkrafter och behov.

Vi hjälper även till i beslutsprocessen, där du får verktyg för att komma fram till vad du vill göra. Därefter är det dags att komma igång och göra det som du har bestämt dig för. Du kan få hjälp med att göra en handlingsplan eller tidsplan för att planera och strukturera dina studier.

Vilken studie- och karriärvägledare ska du prata med?

Beroende på vad du läser eller vad du är intresserad av att läsa är det olika studie- och karriärvägledare du ska tala med.

Klicka här för att se vem du ska kontakta.

Kontakt

Telefontid måndag, torsdag 10.15-12.00
Drop-in vid Studentservice, måndag, tisdag, torsdag 12.30-14.30
Här hittar du vem som är studie- och karriärvägledare för din utbildning.
Allmänna frågor: studievagledare@his.se

 

Institutionen för hälsa och lärande

Studie- och karriärvägledning 

Ingrid Christensson: Socialpsykologi, Språk,

ingrid.christensson@his.se

0500-44 87 32

Gunnel Mattsson: Pedagogik, Hälsa och vård

gunnel.mattsson@his.se

0500-44 82 84

Institutionen för handel och företagande

Studie- och karriärvägledning

Ulrika Granlid:

ulrika.granlid@his.se

0500-44 87 01

 

 

Institutionen för biovetenskap

Studie- och karriärvägledning

Thomas Karlsson: Bioinformatik, Biomedicin, Ekologi, Molekylärbiologi

thomas.karlsson@his.se

0500-44 81 96

Ingrid Christensson: Kognitiv neurovetenskap, Filosofi

ingrid.christensson@his.se

0500-44 87 32

 

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Studie- och karriärvägledning

Thomas Karlsson

thomas.karlsson@his.se

0500-44 81 96

 

Institutionen för informationsteknologi

Studie- och karriärvägledning

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se

0500-44 80 97

Övriga specialiseringar inom Studentstödet

Samordnare för studenter med funktionshinder/likabehandlingsfrågor

Sara Almqvist

sara.almqvist@his.se

0500-44 80 96

 

Utlandsstudier

Malin Westlund

malin.westlund@his.se

0500-44 80 91

Korta vägen, Karriäraktiviteter

Gunnel Mattsson

gunnel.mattsson@his.se

0500-44 82 84

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se

0500-44 87 32

Introduktionsansvarig

Christina Johansson

christina.johansson@his.se

0500-44 81 88

 

Kontakta oss

CHATTA MED OSS

Du kan chatta med en studie- och karriärvägledare via Skype genom att boka en tid. Maila till adressen studievagledare@his.se för att boka samtalet.

Stöd vid funktionsnedsättning och likabehandlingsärenden

Stöd vid studier för dig med funktionsnedsättning och frågor kring likabehandling.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Sara Almqvist

funktionshinder@his.se

Utlandsstudier

Frågor kring utlandsstudier under studietiden vid Högskolan i Skövde

Studie- och karriärvägledare Malin Westlund 

Studieinformatör Maria McGregor

utlandsstudier@his.se