Pedagogik - magisterprogram, 60 hp

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, varav minst 60 högskolepoäng inom pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller motsvarande.

Magisterexamen

Programmet riktar sig till dig som vill ha en utbildning på avancerad nivå där du utvecklar förmågan att leda och genomföra pedagogiska projekt. Är du intresserad av att skapa stöd åt människors lärande och möjlighet att kommunicera och samarbeta? Då kan magisterprogrammet i pedagogik vara någonting för dig!

Programmet är vilande och kommer inte att ges hösten 2017.

Med fördjupade kunskaper i pedagogik kan du exempelvis arbeta metodiskt som förstelärare, som kreativ förändringsagent i näringslivet eller pedagogisk utvecklare inom skilda utbildningsformer, exempelvis i föreningslivet. Genom att utveckla ett pedagogiskt kunnande på vetenskaplig grund blir du väl rustad för att möta framtida behov av lärande i det arbetsfält du företar dig efter avslutade studier. Under två års kvalificerade studier utformar du en del av studierna på egen hand och kan använda befintlig arbetsplats som arena för dina studier, vilket bidrar till ökade förutsättningar att integrera teori och praktik.

Programmet leder fram till en magisterexamen i pedagogik, vilket möjliggör ansökan till forskarutbildning.

Det här läser du

Utbildningen består av fyra kurser, om vardera 15 högskolepoäng:

Kurs 1: Pedagogik som kommunikation och kreativitet
Kurs 2: Pedagogik som verksamhet och praktik
Kurs 3: Vetenskapliga metoder i Pedagogik
Kurs 4: Examensarbete i Pedagogik

Hur bedrivs undervisningen?

Den huvudsakliga undervisningen bedrivs i högskolans digitala lärplattform. Du erbjuds ett fåtal frivilliga fysiska träffar på campus (troligtvis 2-4 träffar/termin). Den nätbaserade undervisningen utmanar din digitala kompetens genom att kommunicera i textbaserade forum, chatt och med stöd av video.

Vad innebär avancerade studier?

Med självständiga studier och ett aktivt deltagande i gemensamma nätbaserade aktiviteter tränas du i att ge kritisk konstruktiv återkoppling, utveckla en analytisk förmåga och ett akademiskt språk. Du förväntas göra egna fördjupade läsningar i relation till ditt pedagogiska intresse. Med stöd av handledning utvecklar du en skriftlig och muntlig argumentationsfärdighet, ett kritiskt förhållningssätt och skapar en ökad förståelse för nationell och internationell pedagogisk forskning och bildning inom ämnet.

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, varav minst 60 högskolepoäng inom pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller motsvarande.

Magisterexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

SUSANNE GUSTAVSSON

Programansvarig


0500-44
Susanne Gustavsson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

Fråga studievägledare

Sandra Jönsson

sandra.jonsson@his.se
0500-448114 

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 18 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.