Att tänka på

Har du skaffat användarkonto och registrerat dig på dina kurser finns det en del annat som är bra att förbereda sig med inför studiestarten.

1, HiSPrint - för utskrifter

För att du ska kunna skriva ut på campus MÅSTE du följa guiden som finns på www.his.se/helpit under "Utskrifter och kopiering - HiSPrint" och "Guider för studenter".

2, Sök studiemedel och lämna studieförsäkran

Om du vill ha studiemedel under din utbildning skickar du din ansökan till Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Läs mer på www.csn.se

När du registrerat dig måste du lämna en studieförsäkran till CSN. Det är först då som du kan få din första utbetalning från CSN.

3, Bli medlem i Studentkåren

Du som vill bli medlem i Studentkåren i Skövde kan hitta information om medlemskap på sidan www.studentkaren.se/bli-medlem/. Du blir medlem så snart som du har betalt kåravgiften.

4, Kolla schema

När du registrerat dig på din/dina kurser hittar du ditt personliga schema i Studentportalen.

5, Skaffa passerkort till Högskolans lokaler

Skaffa passerkort till Högskolans lokaler

6, Skaffa lånekort på Högskolebiblioteket

Skaffa lånekort på Högskolebiblioteket