Funktionsnedsättning och högskolestudier

Du som är student eller funderar på att läsa vid Högskolan i Skövde, och har någon form av funktionsnedsättning har rätt till undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö. På högskolan finns en samordnare för studenter med funktionsnedsättning som du är välkommen att kontakta för att diskutera dina behov av särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen.

Nytt på högskolan i Skövde januari 2019

Öka läshastigheten genom att läsa med öronen.

Talsyntesen TorTalk finns nu för egen nedladdning för alla studenter som har behov av denna, om du har en funktionsvariation som innebär att du har en läsnedsättning eller om du helt enkelt föredrar att lyssna framför att läsa själv. Med TorTalk har du möjlighet att lyssna på all text du ser på datorskärmen. Ta kontakt med Virpi Westin, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att få mer information och för att få aktiveringskod för nedladdning. 

Vad innebär stöd för funktionsnedsättning?

Tanken med stödet är att studenter eller doktorander med någon funktionsnedsättning ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Stödet ska kompensera för svårigheter i studiesituationen som funktionsnedsättningen för med sig.

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få stöd för funktionsnedsättning. I sådant fall kan du höra dig för med din institution om möjligheten att få stöd utifrån dina behov.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen, 2008:567)

När ska jag ansöka om stöd?

Om du behöver anpassningar som tar tid att förbereda ska du skicka in din ansökan om stöd redan i samband med att du söker till utbildning. I annat fall ansöker du om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildning vid högskolan i Skövde. Handläggningstiden för en ansökan kan vara upp till 4 veckor så ansök i god tid innan du behöver stödet.

Observera att funktionsnedsättningen ska kunna styrkas med intyg, utredning eller liknande.

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

För att kunna ta del av det stöd vi erbjuder gör du en ansökan via systemet Nais. Till ansökan behöver du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Ta kontakt med samordnaren om du av någon anledning inte har möjlighet att göra din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd i det digitala systemet Nais.

När din ansökan är mottagen blir du kontaktad av vår samordnare för att boka ett personligt möte. Önskar du hellre boka ett möte först och skicka in ansökan efteråt går det också bra, skicka då ett mail till funktionshinder@his.se.

Gör din ansökan genom att klicka här. Du kommer till en annan webbplats.

En beskrivning av olika pedagogiska stödinsatser finns här.

Bild från introduktionen 2013