Examensarbete i informationsteknologi A2E, 120 hp, IT717A

 

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 17 v.35
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Jonas Gamalielsson
 • Examinator: Björn Lundell
 • Anmälningskod: HS-89001
 • Behörighet: För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. I denna examen ska det ingå ett forskningsorienterat självständigt arbete om minst 15 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 17
 • Poäng denna termin: 30 p
 • Fortsätter termin: vt 18
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.35 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT717A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt